dnes je 16.7.2024

Input:

482/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 482/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 799
dvě
2 462
tři
3 219
čtyři a více
3 882
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
674
dvě
922
tři
1206
čtyři a více
1490
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 -99 999
10 000-49 999
do 9 999
jedna
7 489
5 964
5 687
4 858
4 665
dvě
10 750
8 663
8 284
7 150
6 886
tři
14 637
11908
11 412
9 929
9 584
čtyři a více
18 307
15 017
14 419
12 631
12 214
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 -99 999
10000-49 999
do 9 999
jedna
4 396
4 396
4 396
4 396
4 396
dvě
6 557
6 557
6 557
6 557
6 557
tři
9 131
9 131
9 131
9 131
9 131
čtyři a více
11 615
11 615
11 615
11 615
11 615
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2013.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Ing. Müllerová v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...