dnes je 16.6.2024

Novinky ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdravotním pojištění účinné k datu 1. 1. 2024 se týkají všech skupin plátců pojistného. Těmito skupinami jsou zaměstnavatelé (odvádějící pojistné za zaměstnance i za sebe), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a také stát,…

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2023Archiv

6.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účinné od 1. ledna 2023 mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců.

Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištěníArchiv

25.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při plnění zákonných povinností, tedy zejména v souvislosti s oznamováním změn za zaměstnance a při stanovení vyměřovacího základu, vycházejí zaměstnavatelé primárně z právní úpravy zdravotního pojištění, dané především zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na…

Zdravotní pojištění - platby státu a odpočty po změnáchArchiv

19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se ve stručnosti, jaké změny přináší poslední novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění - změny a problémové situace na přelomu let 2021/2022Archiv

13.12.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdravotním pojištění k datu 1. ledna 2022 se promítají do podmínek pro placení pojistného v podstatě u všech skupin plátců. Na co by si proto měli dát pozor na přelomu let…

Novela zákonů zdravotního pojištění - přehled změn od 1. ledna 2022Archiv

15.11.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2022 dochází ke změnám ve zdravotním pojištění. Podívejme se na ně. Zákonem č. 371/2021 Sb. se v základních zákonech zdravotního pojištění mění ve vybraných oblastech podmínky pro zaměstnavatele, pojištěnce i pro zdravotní pojišťovny.…

Novinka ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021Archiv

6.9.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části šesté se mění zákon č. 592/1992…

Zaměstnavatelé a zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné státArchiv

22.8.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2022 se zvýší vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát. Co to znamená pro zaměstnavatele?

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021Archiv

7.12.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2021 se zvyšuje minimální mzda a také rozhodná částka pro placení pojistného například u dohod o pracovní činnosti. „Tradičně” bude vyšší minimální záloha u OSVČ a za specifických okolností (v důsledku koronavirové krize) se po sedmi…

Aktuální postupy plátců ve zdravotním pojištěníArchiv

14.9.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na období měsíců března až srpna 2020 byla přijata řada opatření ke zmírnění následků pandemie koronaviru pro jednotlivé skupiny plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance), osoby samostatně…

Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále aneb Jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?Archiv

3.8.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších povinností zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění je platit pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance včas a ve správné výši. Pojistné je za příslušný kalendářní měsíc splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.…

Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočtyArchiv

20.5.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důsledky pandemie koronaviru reálně mají a v nejbližší době i budou mít výrazný vliv na výdaje systému veřejného zdravotního pojištění. Dojde k poměrně razantnímu snížení příjmů systému, co bude způsobeno zejména tím, že jsou za období měsíců březen až srpen…

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - aktuální postupyArchiv

1.5.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vůči zdravotní pojišťovně mají zaměstnavatelé řadu povinností, jejichž neplnění doprovází sankční prostředky v podobě penále a pokuty. Mimořádná situace způsobená koronavirovou epidemií se dotkne také této oblasti.…

Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálněArchiv

10.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi opatření, kterými vláda i zákonodárné sbory reagují na dopady pandemie koronaviru, je jednak posunutí termínu pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019, jednak úpravy v placení záloh v průběhu letošního…

Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2020Archiv

8.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti zdravotního pojištění dochází k datu 1. 1. 2020 ke změnám, které se týkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Podívejme se nyní blíže na…

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019Archiv

7.1.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke změnám, které mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, jimiž jsou ve zdravotním pojištění zaměstnavatelé, samoplátci (tj. osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů) a…

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2017Archiv

21.11.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění je další oblastí, která se začátkem roku promění. Nijak dramaticky, ale přece jen.

Příjmy, ze kterých se v roce 2016 zdravotní pojištění neplatíArchiv

2.3.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2008 se stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a navazující placení pojistného odvíjí od zdaňování příslušného plnění podle § zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Primárně se vychází…

Důležité hodnoty zdravotního pojištění platné od 1. 1. 2016Archiv

4.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky slouží pro základní orientaci v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění v právních podmínkách zdravotního pojištění od 1. 1. 2016, a to jak zaměstnavateli, tak samoplátci, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně…

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016 ve zdravotním pojištěníArchiv

11.12.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha dále uvedených situacích odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Současně platí, že pokud ve…

Nejdůležitější novinky ve zdravotním pojištění od 1. 9. 2015Archiv

16.10.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Takzvaná transparenční novela (zákon č. 200/2015 Sb.) přinesla s účinností od 1. září 2015 změny v několika oblastech českého systému veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se na ty nejdůležitější.…

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát od 1. 1. 2016Archiv

9.10.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskuse týkající se zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, se již staly víceméně pravidelnou součástí života naší politické scény. Za účelem zajištění ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění deklarovala  vláda…

Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance od 1. 1. 2015Archiv

3.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného je ve zdravotním i sociálním pojištění zakotveno v:

Změny ve zdravotním pojištění od ledna 2015 - 2. částArchiv

13.1.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015Archiv

18.12.2014, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V září letošního roku byly ve Sbírce zákonů publikovány dva prováděcí předpisy, které s účinností od 1. ledna 2015 ovlivní placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně…

Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014Archiv

21.7.2014, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reakcí na přetrvávající bilanční nevyrovnanost systému veřejného zdravotního pojištění je přijetí zákona č. 109/2014 Sb., který s účinností od 1. 7. 2014 novelizoval základní zákony zdravotního pojištění, tedy zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním…

Změny zákoníku práce k 1. 1. 2014 a jejich dopady do oblasti zdravotního pojištěníGarance

13.1.2014, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlým procesem rekodifikace soukromého práva dochází zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014 mj. ke změnám příslušných ustanovení zákoníku práce, které se ve svých důsledcích promítají i do oblasti zdravotního…

Poskytování náhrady mzdy a nemocenského od 1. 1. 2014 z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

10.12.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V období let 2011–2013 platilo, že zaměstnavatel poskytoval, a to v duchu ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce, zaměstnanci náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Protože v období…

Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za „státní pojištěnce" od 1. 11. 2013Archiv

7.12.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby ve zdravotnictví bylo zvýšení platby státu zdravotním pojišťovnám za tzv. „státní pojištěnce”, tedy za osoby, za které stát podle zákona pojistné platí. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č.…

Změna podmínek soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání z pohledu zdravotního pojištěníGarance

7.11.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. 8. 2013 byla rozeslána částka 103 Sbírky zákonů České republiky, ve které byl s účinností od 1. 9. 2013 publikován zákon č. 267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon…

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013 do zdravotního pojištěníArchiv

12.9.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha dále popsaných situacích odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. S účinností od 1. srpna…

DOHODY A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA PŘELOMU LET 2012/2013Archiv

10.2.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby pracující na základě pracovněprávních vztahů jdoucích mimo pracovní poměr, tedy podle dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, představují ve zdravotním pojištění značně specifickou skupinu zaměstnanců. Při zaměstnávání těchto…

Důležité povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2013Archiv

21.1.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto se na ně zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti prioritně zaměřují. Mělo by být nesporně zájmem jak zaměstnavatelů, tak i…

Hraniční částky plateb pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012Archiv

4.4.2012, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V právních podmínkách roku 2012 nalezneme nemálo situací, v nichž zaměstnavatelé mohou, resp. musí (nebo naopak nemusí) odvést zdravotní pojišťovně příslušné pojistné včetně minimálních, resp. maximálních hodnot vyměřovacího základu a částky…

Rozdíly mezi pracovní smlouvou a dohodou o pracovní činnosti z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

21.3.2012, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pracovněprávního hlediska jsou podmínky vzniku pracovního poměru specifikovány zejména v ustanoveních § 33 a následujících zákoníku práce, skončení pracovního poměru je pak zakotveno od § 48 tohoto právního předpisu. V ustanovení § 76…

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - OZNAMOVACÍ POVINNOST A ODVOD POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍArchiv

22.2.2012, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

U osob činných na základě dohody o provedení práce platí, že tato osoba se nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance, pokud v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském…

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

NOVINKY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2012Archiv

1.1.2012, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu Vám představíme nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění, účinné od 1. prosince 2011 a 1. ledna 2012.

Nahrávám...
Nahrávám...