dnes je 15.7.2024

Změny v agenturním zaměstnávání od 1. 1. 2024Garance

18.1.2024, Mgr. Michal Vrajík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tak trochu v pozadí zájmu za transpoziční novelou zákoníku práce byla Parlamentem České republiky schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZZ”), která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 408/2023 a nabyla…

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Finanční kompenzace státemGarance

3.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením odvodem do státního rozpočtuArchiv

3.2.2020, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel nenaplní povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ani náhradním plněním, je povinen provést odvod do státního…

Změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti od 1. 10. 2015Garance

24.9.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 10. 2015 nabudou účinnosti novely dvou právních předpisů významných též pro práci personalistů. Zákonem č. 203/2015 Sb. bude změněn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím zákona č. 205/2015 Sb. dozná změn…

Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva v roce 2014 od 1. 1. 2015Garance

16.1.2015, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti pracovněprávních vztahů nedošlo v průběhu roku 2014 (tedy po přijetí novel souvisejících s novým občanským zákoníkem), ale ani s  účinností od 1. 1. 2015 k rozsáhlejším věcným změnám. Uskutečnily se jen změny dílčí, které se zákoníku práce přímo…

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2015Garance

23.8.2014, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejaktuálnější změny v oblasti zaměstnanosti přináší další a prozatím poslední novela zákona o zaměstnanosti, kterou podepsal prezident republiky dne 8. července 2014. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015. Novela je součástí zákona, kterým se mění zákon č.…

Švarcsystém a jeho kontrolaArchiv

4.10.2012, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek má za úkol popsat některá základní úskalí pojmových znaků nelegální práce v podobě tzv. „švarcsystému” a seznámit čtenáře s relevantní judikaturou zejména k zákonu o zaměstnanosti vztahující se k této otázce. V neposlední řadě je třeba…

Poznámky k novele zákona o zaměstnanostiArchiv

4.4.2012, JUDr. David Kahan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2012 a 5. ledna 2012 nabyly účinnosti novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti” či ZoZ), přičemž došlo k některým zásadním změnám oproti stávající úpravě. Některá…

Změny na úseku zahraniční zaměstnanosti v roce 2012Archiv

8.2.2012, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vymezení některých pojmů je v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), nově zpřesněn pojem nelegální práce. Za nelegální práci se mimo jiné považuje výkon závislé práce…

Nahrávám...
Nahrávám...