dnes je 18.6.2024

Daňové změny v roce 2024 - 3. částGarance

28.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části výkladu změn daňového řešení z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2024, vyplývající z novely zákona o daních z příjmů obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb., se blíže zaměříme na daňové řešení zdravotních a volnočasových benefitů. Daňové řešení…

Daňové změny v roce 2024 - 2. částGarance

2.3.2024, Mgr. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části změn daňového řešení z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2024 se zaměříme na daňové řešení výkonu práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele, které vyplývá jak z novely zákoníku práce, tak…

Daňové změny v roce 2024 - 1. částGarance

1.2.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto seriálu si ukážeme podrobné daňové řešení změn vyplývajících z novely zákona o daních z příjmů pro rok 2024 na základě zákona č. 349/2023 Sb., které se dotýkají zaměstnanců a zaměstnavatelů. V prvním díle se zaměříme s využitím příkladů na novinky…

Daňové změny v konsolidačním balíčku z pohledu vztahu zaměstnanec a zaměstnavatelGarance

5.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na souhrn hlavních změn v zákonu o daních z příjmů na základě jeho novely provedené zákonem č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024, které se dotýkají zaměstnanců a…

Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20. 8. 2022Archiv

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších…

Daňové řešení bezplatného poskytnutí nízkoemisního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účelyArchiv

30.9.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové řešení benefitu v podobě bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely vyplývá u zaměstnance ze znění § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších…

Novinky v zákoně o daních z příjmů na základě zákona č. 128/2022 Sb.Archiv

10.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s událostmi na Ukrajině byl přijat zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Ten přináší v zákoně o daních z příjmů přináší několik změn.…

Změna parametrů zákona o daních z příjmů pro rok 2022Archiv

17.12.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákonu o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2022 bude činit minimální mzda 16 200 Kč měsíčně na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. Průměrná mzda…

Změny daňového odpočtu u úroků z úvěrů na bydlení od 1. 1. 2021Archiv

29.10.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Dáme si do bytu… židli, kdo židlí má, bydlí, každý kdo bydlí, má starostí půl…” Duet Ireny Kačírkové a Josefa Beka už asi moc čtenářů nezná, ale jeho poselství je stále platné. Bydlení zůstává základní a nezbytnou podmínkou života, ale požadovaný standard se…

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v roce 2021Archiv

29.7.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děti jsou naše sluníčka, která nás sice dokážou mnohdy rozpálit doběla, ovšem bez nich by život neměl valný smysl ani pokračování. Neoddiskutovatelný přínos dětí pro budoucnost celé společnosti podporuje stát finančně třemi hlavními nástroji. První dva jsou…

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020Archiv

26.3.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do 23. 4. 2020 byl zaměstnavatel povinen provádět exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus. V rámci ročního zúčtování za rok 2019 byl povinen na tuto exekuci zabavit i případný roční daňový bonus. Teprve nyní, kdy zaměstnavatel zpracovává …

Hlavní změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 1. 1. 2021Archiv

25.1.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky nabízí podrobný pohled na rozhodující změny v zákonu o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb., které se vztahují na poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé…

Přehled hlavních změn ve zdanění fyzických osob v daňovém balíčku 2021Archiv

9.1.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., který rovněž obsahuje rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů. „Daňový balíček 2021” provázel neobvyklý proces jeho schvalování, kdy nejdříve došlo k jeho nečekaným změnám při schvalování…

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku 2019Archiv

14.5.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový balíček a změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnostiArchiv

15.4.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, obsahuje tzv. daňový balíček novel několika zákonů. Nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019. Jednou z  novinek je zavedení nové oznamovací povinnosti pro plátce, který vyplácí…

Problematika zdaňování lodníků a novela zákona o daních z příjmůGarance

23.1.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o daních z příjmů, kterou v prosinci podepsal prezident, přináší s účinností od 1. 1. 2019 změnu u zaměstnanců, kteří se účastní zahraničního povinného pojištění v jiném členském státě EH/EHP nebo ve Švýcarsku. Podívejme se na ni v souvislosti…

Plánované změny ve zdanění zaměstnanců v roce 2017Archiv

4.1.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2017 čeká několik zásadních změn. Stejně jako každý rok se zvyšuje minimální mzda, což má mimo jiné vliv také na daňové bonusy a tzv. školkovné. Mění se také průměrná mzda, jejíž zvýšení…

Novinky v oblasti daňového zvýhodněníArchiv

23.5.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro poplatníky i plátce daně došlo k významným změnám při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti. Prezident republiky dne 14. 4. 2016 podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě a byla publikována ve Sbírce…

Daňové souvislosti novelizace zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněArchiv

25.9.2015, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetí zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině”), vyvolalo obavy veřejnosti z nuceného zániku lesních školek, nízkoprahových center a podobných neziskových…

Podrobně k daňovým novinkám ve mzdové účtárně na přelomu roku 2014 a v roce 2015 - 2. částArchiv

26.2.2015, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ROZŠÍŘENÍ VÝHOD, KTERÉ DOSUD PLATILY JEN PRO POPLATNÍKY Z EU, NORSKA A ISLANDU, NA VŠECHNY ČLENY EU A EHP (PŘECHODNÉ USTANOVENÍ Č. 5)

Otazníky kolem uplatňování daňového zvýhodnění na dítěArchiv

2.2.2015, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

OTAZNÍKY KOLEM UPLATŇOVÁNÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ

Změny v soukromém životním pojištění od 1. 1. 2015Archiv

28.1.2015, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP”), a touto novelou se mimo jiné zpřísňují podmínky pro daňové zvýhodnění tzv. soukromého životního…

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2015Archiv

14.1.2015, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 267/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: „ZDP”). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem 345 bodů. Pro mzdové účetní budou jednou z časově nejnáročnějších činností v lednu…

Zpřísnění podmínek pro daňové úlevy u soukromého životního pojištění od 1. 1. 2015Garance

12.12.2014, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do novely zákona o daních z příjmů se pozměňovacím poslaneckým návrhem dostala zpřísněná úprava podmínek pro uplatnění daňových úlev u soukromého životního pojištění. Pozměňovací návrh zřetelně nesl rukopis Ministerstva financí ČR, které se snaží zamezit…

Zákon o dětské skupině v praxi - nová sleva na dani za umístění dítěte v roce 2014Archiv

5.12.2014, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině”), definitivně schválila Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2014 a tím přehlasovala prezidenta republiky, který zákon vetoval z důvodu možného…

Nález Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 - Uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013Garance

7.11.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013. Nález Ústavního soudu…

Nález Ústavního soudu I. ÚS 2340/13 ze dne 16. 9. 2014Garance

17.10.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě novely zákona o daních z příjmů nemohl poživatel starobního důchodu uplatňovat slevu na poplatníka počínaje rokem 2013. To se změnilo po přijetí nálezu Ústavního soudu, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2014. Ústavní soud dále…

Otázky k aplikaci nálezu Ústavního souduGarance

15.9.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byl pod číslem 162/20114 uveřejněn nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, o kterém jsme Vás informovali v minulém vydání Zpravodaje. Následující příspěvek zodpoví některé nejčastější dotazy, které jsou spojeny s jeho aplikací v praxi.…

Nález Ústavního soudu - sleva na dani u pracujících poživatelů starobního důchoduGarance

22.8.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ze dne 30. 7. 2014 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní…

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2013Archiv

20.2.2014, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počátkem roku 2014 je zaměstnavatel mající postavení plátce daně povinen provést svým zaměstnancům (poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti), kteří nemají povinnost podat daňové přiznání za rok 2013, jako každoročně roční zúčtování daně z příjmů…

Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po 1. 1. 2014 - 2. částGarance

16.2.2014, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimkou jsou pouze odměny členů orgánů právnických osob u nerezidentů, které se zdaňují jako doposud srážkovou daní zvláštní sazbou bez ohledu na…

Změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2014Archiv

31.10.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na zamítnutí návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého hmotného práva a dalších souvisejících změnách Senátem ČR dne 12. září 2013 předložila Vláda ČR ke schválení téměř identický návrh zákonného…

Daňový pohled na podporu zaměstnavatele zaměstnancům-rodičům v oblasti péče o předškolní dětiArchiv

26.8.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda ČR se rozhodla nedostatek míst v mateřských školkách řešit uzákoněním tzv. dětských skupin, jejichž zřízení a provoz by měl být jednodušší a levnější než u klasických mateřských školek pro děti. Rozšíření kapacit pro předškolní děti o tzv.…

Sleva na dani u poplatníků pobírajících starobní důchodArchiv

10.5.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o daních z příjmů, tj. zákona č. 500/2012 Sb., novelizovala § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP” nebo „zákon o daních z příjmů”) tak, že základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč…

Informace pro mzdové účetní - Novinka pro studentky - matkyGarance

22.4.2013, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní…

PODROBNĚ O ZDANĚNÍ MEZD V R. 2013Archiv

7.2.2013, Ing. Iva Rindová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdaňování fyzických osob v roce 2013Garance

16.1.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátkem listopadu 2012 byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. „daňový, resp. konsolidační balíček”. A začátkem prosince byl tento…

OTAZNÍKY KOLEM VÝPOČTU SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚArchiv

11.1.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovní tisk č. 695/2012 obsahuje změnu daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento článek vychází, z důvodu redakční uzávěrky čísla, která byla v polovině prosince, z právního stavu k tomuto datu;…

DAŇOVÉ ASPEKTY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEBArchiv

2.5.2012, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2012 začala platit nová úprava pracovnělékařské péče (dříve závodní preventivní péče), a to dle nové legislativy, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále „zákon o specifických zdravotních službách”), a zákona č.…

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Zdaňování důchodu u osob s příjmy nad 840 000 KčArchiv

22.2.2012, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2011 bylo zákonem č. 346/2010 Sb. v § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP”) zablokováno daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud u poplatníka (důchodce) součet příjmů ze závislé činnosti § 6 ZDP…

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2012Archiv

11.1.2012, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslaneckou sněmovnou bylo přijato v průběhu roku 2011 několik novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP”). Novely ZDP přijaté v průběhu roku 2011 doprovázejí novou právní úpravu v jiných důležitých…

Nahrávám...
Nahrávám...