dnes je 16.7.2024

Input:

414/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 414/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 568
dvě
2 145
tři
2 805
čtyři a více
3 383
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
637
dvě
872
tři
1 140
čtyři a více
1 409
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
6 363
5 117
4 863
4 406
4 293
dvě
9 183
7 478
7 130
6 505
6 350
tři
12 557
10 328
9 872
9 056
8 852
čtyři a více
15 744
13 055
12 506
11 521
11 276
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
3 723
3 723
3 723
3 723
3 723
dvě
5 584
5 584
5 584
5 584
5 584
tři
7 818
7 818
7 818
7 818
7 818
čtyři a více
9 950
9 950
9 950
9 950
9 950
§ 3
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2011.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
 
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...