dnes je 16.6.2024

Input:

Zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti

23.8.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení.

Za dobu, od kdy platí, že si starobní důchodci mohou svůj důchod vylepšit výdělečnou činností, vyřídila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 94 994 žádostí o zvýšení starobního důchodu. Nejvíce žádostí o zvýšení starobního důchodu obdržela počátkem roku 2012, kdy uplynulo první období, po kterém si důchodci pracující nepřetržitě dva roky mohli o zvýšení důchodu požádat. Za první pololetí letošního roku si žádost podalo 22 052 lidí. Většině žádostí ČSSZ mohla vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné pracujícím důchodcům důchod zvýšit.

Žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je rozhodné získání 360 kalendářních dní výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění. Do doby výdělečné činnosti se pro účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani tzv. omluvné doby jako doba dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena domácnosti.

Zvýšení procentní výměry starobního důchodu činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti. Na zvýšení důchodu nemá vliv doba výdělečné činnosti získaná do 31. 12. 2009, protože právní úprava, která zakládá možnost zvýšení procentní výměry starobního důchodu, je účinná od 1. 1. 2010, kdy začal platit zákon č. 306/2008 Sb., který změnil dosavadní zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Zvýšení důchodu nezávisí na výši výdělku dosahovaném při pobírání důchodu, jak se mnozí domnívají.

Nahrávám...
Nahrávám...