dnes je 24.2.2024

Input:

Znáte, nebo hádáte?

10.7.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Jak jste na tom se znalostmi z oblasti cestovních náhrad? To zjistíte z např. z následujícího testu.

Otázka:

Za pracovní cestu v únoru 2013 vznikl zaměstnanci nárok na základní náhradu za použití jeho osobního automobilu. Zaměstnavatel vypočetl tuto náhradu podle sazby 3,60 Kč/km, jak stanoví vyhláška č. 472/2012 Sb. o cestovních náhradách účinná od 1. 1. 2013. Dotyčný zaměstnanec si ale nyní na tento postup stěžoval s tím, že v § 157 odst. 4 zákoníku práce je ve znění od 1. 1. 2013 stále uvedena sazba 3,80 Kč/km, přičemž zákon má vyšší právní sílu než vyhláška. Jaká sazba základní náhrady za osobní auto je tedy platná pro rok 2013?

Nabídnuté varianty:

a)       Základní náhrada za použití osobního auta zaměstnance v roce 2013 činí 3,80 Kč/km.

b)       Základní náhrada za použití osobního auta zaměstnance v roce 2013 činí 3,60 Kč/km.

c)       Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci náleží podle aktuální výše ceníku Českých drah.

Správná odpověď:

I když je to skutečně poněkud matoucí, tak je znění zákoníku práce uvedeno správně - včetně údajů o minimální výši sazby základní náhrady za použití vozidla zaměstnance - přičemž se ale v něm uváděné částka (3,80 Kč/km) pro rok 2013 již neuplatní, protože byla nepřímo novelizována zmíněnou prováděcí vyhláškou.

Jde o poměrně častou záležitost, kdy v zákoně je stanoveno oprávnění pro určitý úřad (obvykle dotčené ministerstvo) s ohledem ke změnám v reálné ekonomice (např. ve vazbě na vývoj průměrné mzdy, nebo jako zde cen aut) upravit parametrické částky zákona jednoduše prováděcí vyhláškou. Tím odpadá složitá, zdlouhavá a hlavně předem nejistá procedura opakované novelizace předmětného zákona jen kvůli úpravě těchto parametrů.

Pro rok 2013 tedy sice nedošlo k žádné změně v právní úpravě cestovních náhrad, ale "pouze" se tradičně změnily parametrické částky, z nichž se náhrady počítají. Které tak pro rok 2013 upravuje prováděcí vyhláška č. 472/2012 Sb., jak ministerstvu umožňuje zmocnění stanovení v § 189 odst. 1 zákoníku práce:

"V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

a) mění sazbu základní náhrady za používání silničních

Nahrávám...
Nahrávám...