dnes je 21.4.2024

Input:

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 7. 2014

30.6.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

S účinností od 1. 7. 2014 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Dochází k navýšení  z částky 5 829 Kč, platné od 1. listopadu 2013, na částu 6 259 Kč. Měsíční platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se zvýšila od 1. 7. 2014 z dosavadní částky 787 Kč na 845 Kč (13,5 % z částky 6 259 Kč po zaokrouhlení). 

Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok.

V souladu s aktuálně platnou právní úpravou lze uplatnit odpočet od dosaženého příjmu za těchto značně specifických podmínek:

  • nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel, zaměstnávající více než 50 % osob se
Nahrávám...
Nahrávám...