dnes je 16.6.2024

Input:

Změny v sociálním zabezpečení související se vstupem Chorvatska do EU

24.7.2013, Zdroj: ČTK, Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Co se mění vstupem Chorvatska do EU v oblasti sociálního zabezpečení? Na tuto otázku Vám odpoví následující příspěvek.

Od 1. 7. 2013 se novým členem Evropské unie stalo Chorvatsko. To znamená, že od tohoto dne v oblasti sociálního zabezpečení začalo aplikovat právní předpisy Evropských společenství. Vstup Chorvatska do EU se promítne do oblastí důchodového pojištění, nemocenského pojištění, posuzování příslušnosti k právním předpisům a vymáhání pohledávek, které v České republice v souladu s příslušnou právní úpravou zabezpečuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spolu s okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).

Při provádění sociálního zabezpečení u osob, které migrují nebo migrovaly mezi ČR a Chorvatskem, dosud ČSSZ postupovala podle bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení uzavřené mezi těmito státy s platností od 1. 7. 2000. Tato bilaterální smlouva ke dni 1. 7. 2013 svoji platnost neztratila, avšak počínaje tímto dnem nebude uplatňována v případě souběhu s tzv. koordinačními nařízeními EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009).

Jaký význam má tato skutečnost?

V praxi to znamená, že nároky na důchod, které po 30. 6. 2013 vzniknou osobám, jež byly pojištěny v ČR a Chorvatsku, budou posuzovány již podle koordinačních nařízení EU, obdobně jako je tomu ve vztahu k ostatním členským státům EU.

V případech, kdy nárok na důchod vznikl již před 1. 7. 2013 a na žádost budoucího důchodce je důchod přiznán až po tomto datu, ČSSZ provede výpočet důchodu jak dle bilaterální smlouvy, tak dle koordinačních nařízení EU a bude vyplácet důchod v výši, která je pro klienta výhodnější.

Tím, že se

Nahrávám...
Nahrávám...