dnes je 16.7.2024

Input:

Změny v povinnostech zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti s výplatou dávek nemocenského pojištění od 1. 1. 2013

4.1.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Díky zákonu č. 396/2012 Sb. dochází ke změnám při provádění výkonu rozhodnutí a exekuce z dávek nemocenského pojištění.

Dne 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V této souvislosti dochází ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZNP“). Tato novela významně mění postup okresních správ sociálního zabezpečení (dále „OSSZ“) i zaměstnavatelů při provádění výkonu rozhodnutí a exekuce z dávek nemocenského pojištění a definuje nové povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti s prováděním těchto srážek.

Nové povinnosti zaměstnavatelů

Pokud je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel nově povinen dle ustanovení § 97 odst. 1 ZNP bezodkladně předávat OSSZ společně s údaji potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění také podklady pro provádění srážek z dávek. Těmito podklady se rozumí kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a pořadí pohledávek. V případě, že zaměstnanci po část kalendářního měsíce náleží příjem od zaměstnavatele a po část kalendářního měsíce dávka od OSSZ, je zaměstnavatel současně povinen sdělit, jaká část nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. Pokud je exekuce nově

Nahrávám...
Nahrávám...