dnes je 29.11.2023

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2023

4.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1.6.1 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2023

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2023 čeká několik změn.


1. Minimální mzda

Od 1. 1. 2023 se zvýšila minimální mzda z částky 16 200 Kč na 17 300. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 a 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se pro rok 2023 zvýšil z částky 97 200 Kč na částku 103 800 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2023 částku 8 650 Kč (v roce 2022 činila polovina minimální mzdy 8 100 Kč).

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst maximálně částku ve výši minimální mzdy, tj. v roce 2023 částku 17 300 Kč.


2. Průměrná mzda

Od 1. ledna 2023 se na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. zvyšuje průměrná mzda stanovená pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na částku 40 324 Kč (v roce 2022 38 911 Kč).

Průměrná mzda má vliv na použití vyšší 23% sazby daně z příjmů. Vyšší sazba se aplikuje na část základu daně fyzických osob přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. částku odpovídající tzv. maximálnímu vyměřovacímu základu pro sociální pojištění (pro rok 2023 činí 1 935 552 Kč).

Při sražení měsíční zálohy na daň se vyšší sazba použije tehdy, pokud příjmy ze závislé činnosti převýší 4násobek průměrné mzdy, tj. 161 296 Kč.


3. Termíny

Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování do 15. února 2023. Zaměstnavatel provede výpočet daně a roční zúčtování záloh nejpozději do 31. března 2023. Vypočtený přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění či doplatek na daňovém bonusu vyplatí zaměstnavatel poplatníkovi nejpozději při zúčtování mezd za měsíc březen.


4. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění

Rozhodný příjem se zvyšuje na 4 000 Kč měsíčně (pro rok 2022 činil 3 500 Kč měsíčně).


6. Nezdanitelné části – dary

Od základu daně lze podle § 15 odst. 1 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru), pokud jeho úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro zdaňovací období 2020 až 2022 byla horní hranice zvýšena na 30 % ze základu daně.

Okruh stanovených příjemců darů se rozšíří o následující příjemce: stát Ukrajina, Územněsprávní celek státu Ukrajina, právnická osoba se sídlem na území

Nahrávám...
Nahrávám...