dnes je 4.12.2022

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2022

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2022

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2022 čeká několik změn.

1. Minimální mzda

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda na 16 200. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 a 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se v roce 2022 zvyšuje z částky 91 200 Kč na částku 97 200 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2022 částku 8 100 Kč (v roce 2021 činila polovina minimální mzdy 7 600 Kč).

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst maximálně částku ve výši minimální mzdy, tj. v roce 2022 částku 16 200 Kč.

  • Roční limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se zvyšuje z částky 547 200 Kč na 583 200 Kč.

2. Průměrná mzda

Od 1. ledna 2022 se na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb. zvyšuje průměrná mzda stanovená pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na částku 38 911 Kč (v roce 2021 35 411 Kč).

Průměrná mzda má vliv na použití vyšší 23% sazby daně z příjmů. Vyšší sazba se aplikuje na část základu daně fyzických osob přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. částku odpovídající tzv. maximálnímu vyměřovacímu základu pro sociální pojištění (pro rok 2022 činí 1 867 728 Kč).

Při sražení měsíční zálohy na daň se vyšší sazba použije tehdy, pokud příjmy ze závislé činnosti převýší 4násobek průměrné mzdy, tj. 155 644 Kč.

3. Termíny

Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování do 15. února 2022. Zaměstnavatel provede výpočet daně a roční zúčtování záloh nejpozději do 31. března 2022. Vypočtený přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění či doplatek na daňovém bonusu vyplatí zaměstnavatel poplatníkovi nejpozději při zúčtování mezd za měsíc březen.

4. Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka se zvyšuje z 27 840 Kč na 30 840 Kč.

5. Daňové zvýhodnění na děti

Ačkoliv v průběhu roku 2021 došlo k navýšení částek daňového zvýhodnění na druhé dítě a třetí a další děti, tyto vyšší částky se použijí až v ročním zúčtování za rok 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se používaly částky platné před touto novelou. Od roku 2022 však s těmito vyššími částkami musíme počítat i v měsíčním výpočtu mzdy. Daňové

Nahrávám...
Nahrávám...