dnes je 28.9.2021

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2021

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2021

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2021 čeká několik změn.

1. Minimální mzda

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje minimální mzda na 15 200. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 a 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se v roce 2021 zvyšuje z částky 87 600 Kč na částku 91 200 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2021 částku 7 600 Kč (v roce 2020 činila polovina minimální mzdy 7 300 Kč).

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst maximálně částku ve výši minimální mzdy, tj. v roce 2021 částku 15 200 Kč.

  • Roční limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se zvyšuje z částky 480 600 Kč na 547 200 Kč.

2. Zrušení stropu pro daňový bonus

Rodiny s více dětmi doposud mohly uplatňovat daňový bonus maximálně do výše 60 300 Kč. V rámci novely zákona o daních z příjmů byl tento limit od 1. 1. 2021 zrušen (reálně se tato změna promítne na základě podaného daňového přiznání nebo ročního zúčtování v roce 2022).

3. Průměrná mzda

Od 1. ledna 2021 se na základě nařízení vlády č. 381/2020 Sb. zvyšuje průměrná mzda stanovená pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na částku 35 441 Kč (v roce 2020 34 835 Kč). Tato úprava má vliv na maximální roční vyměřovací základ pro účely sociálního pojištění, který v roce 2021 činí 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 701 168 Kč.

Pokud měsíční příjmy ze závislé činnosti převýší 4násobek průměrné mzdy, tj. 141 764 Kč, uplatní se vyšší sazba daně 23 % při srážkách měsíční zálohy na daň (viz dále bod 6).

4. Termíny

Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování do 15. února 2021. Zaměstnavatel provede výpočet daně a roční zúčtování záloh nejpozději do 31. března 2021. Vypočtený přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění či doplatek na daňovém bonusu vyplatí zaměstnavatel poplatníkovi nejpozději při zúčtování mezd za měsíc březen.

5. Zrušení superhrubé mzdy

S účinností od 1. 1. 2021 byla zrušena tzv. superhrubá mzda. Základem daně pro příjmy ze závislé činnosti je tedy hrubý příjem bez navýšení o odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

6. Sazba daně

Od 1. 1. 2021 jsou zavedeny dvě daňové sazby ve výši 15 % a 23 %. Vyšší sazba se nově aplikuje na část základu daně fyzických osob přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. částku odpovídající tzv. maximálnímu vyměřovacímu základu pro sociální pojištění (pro rok 2021 činí 1 701 168 Kč).

Sazba daně ve výši 23 % bude využívána také při sražení měsíční zálohy na daň, pokud příjmy ze závislé činnosti převýší 4násobek průměrné mzdy, tj. 141 764 Kč.

Zavedením druhé daňové sazby ve výši 23 % došlo od 1. 1. 2021 ke zrušení solidární

Nahrávám...
Nahrávám...