dnes je 21.4.2024

Input:

Změna obchodního zákoníku v souvislosti s řešením možnosti souběhu výkonu statutární činnosti při obchodním vedení společnosti v pracovněprávním vztahu

1.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

     V částce 123 Sbírky zákonů byl publikován zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

     Uvedeným zákonem se do obchodního zákoníku vkládá nový § 66d, kterým se odstraňuje dosavadní vyloučení možnosti výkonu obchodního vedení společnosti statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu v rámci pracovněprávním vztahu.

     Podle tohoto ustanovení statutární orgán může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho

Nahrávám...
Nahrávám...