dnes je 21.4.2024

Input:

Zelená rekvalifikacím

28.7.2014, Zdroj: ČTK, Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Od ledna do června 2014 prošlo rekvalifikací téměř 25 tisíc lidí.

Během prvního pololetí letošního roku se 24 981 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel finančně Úřad práce Úřad práce ČR (ÚP ČR). Celkem 19 569 lidí kurz v tomto období také ukončilo. Za šest měsíců poskytl ÚP ČR zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 165 692 379 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Laicky řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce. „Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, ale je nutné zvážit všechna pro a proti v každém konkrétním případě. Tak, aby se vynaložená snaha na obou stranách nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a dodává: „Celkem 60% uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.“

V lednu až červnu 2013 prošlo rekvalifikačními kurzy 21 513 lidí. Úřad práce ČR jim na ně přispěl celkem 131 404 668 Kč. Meziroční nárůst tedy činí 16 % v počtu absolventů a téměř 26,1 % v poskytnuté částce. Za celý loňský rok absolvovalo některou z rekvalifikací 41 438 uchazečů, na které ÚP ČR poskytl dohromady 301 385 000 Kč.

„Rostoucí zájem o zapojení uchazečů do rekvalifikačních kurzů svědčí o tom, že i naši lidé si už uvědomují, že se znalostmi a dovednostmi, které měli v době, kdy na pracovní trh teprve vstupovali, rozhodně nevystačí po celý život. A tento posun osobně vnímám jako velmi pozitivní,“ vyzdvihuje Marie Bílková.

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba ho tzv. ušít na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce. Zaměstnanci ÚP ČR průběžně komunikují se zaměstnavateli i místními samosprávami, monitorují vývoj a potřeby trhu práce. Tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe. V tomto ohledu podstatně komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí ÚP ČR vždy vysoutěžit dodavatele rekvalifikací. „Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo, aby kurzy už běžely a operativně odpovídaly potřebám trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna zákona, o kterou také usilujeme, by prospěla všem složkám trhu práce. Pro nás je podstatná kvalita kurzu, nemůžeme tedy brát ohled pouze na finanční výhodnost konkrétní nabídky,“ upozorňuje Marie Bílková.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR. Délka evidence přitom nehraje žádnou roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je

Nahrávám...
Nahrávám...