dnes je 21.4.2024

Input:

Zdvižený prst zaměstnavatele

10.9.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Někdy zaměstnavatelům dojde trpělivost. Jak mají dál postupovat, když zákoník práce neupravuje způsob projednávání porušení povinností zaměstnanci? Na to se podíváme v následujícím příspěvku.

Zákoník práce v současné době upravuje výhradně možné důsledky porušení povinností vyplývajících z těchto právních předpisů, a to tak, že zaměstnavatel má možnost ukončit se zaměstnancem pracovní poměr, pokud poruší povinnosti, které z právních předpisů pro něj vyplývají. Způsob a možnost ukončení pracovního poměru závisí na intenzitě porušení povinností. ¨

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit buď pro opakované méně závažné porušení povinností anebo pro závažné porušení povinností. V těchto případech může dát výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. g) ZP. Ukončit pracovní poměr z důvodu méně závažného porušení povinností však zaměstnavatel může pouze za podmínky, že zaměstnance písemné upozornil v posledních 6 měsících na možnost ukončení pracovního poměru v důsledku porušení povinností.

Jestliže zaměstnanec poruší pracovní kázeň závažným způsobem a zaměstnavatel mu z tohoto důvodu dává výpověď, písemné upozornění na předchozí porušení pracovních povinností se pro skončení pracovního poměru nevyžaduje. Zaměstnavatel také může pracovní poměr okamžitě zrušit pro zvlášť hrubé porušení povinností. Z tohoto důvodu může pracovní poměr skončit výpovědí anebo okamžitým zrušením podle § 55 ZP. Ani tento způsob ukončení pracovního poměru nevyžaduje, aby byl zaměstnanec předem na porušení pracovních povinností jakkoliv upozorněn.

Zákoník práce v současné době neumožňuje zaměstnance za porušení pracovních povinností postihovat ukládáním pokut nebo jiných peněžitých plnění ani snižováním mzdy či platu, pokud má na ně zaměstnanec právo. Tyto způsoby „trestání" zaměstnanců za porušení povinností zákoník práce nepřipouští (§ 346b odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...