dnes je 16.6.2024

Input:

Zdravotní pojištění u "státních pojištěnců" od 1. 11. 2013

4.11.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

V následujícím příspěvku se podíváme na důsledky, které přináší zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného za tzv. "státní pojištěnce".

S účinností od 1. 11. 2013 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně.

To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od listopadu 2013 měsíčně navíc 64 Kč.

Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok.

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,  je v souvislosti s uplatňováním odpočtu zapotřebí respektovat následující:

-          nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel,

Nahrávám...
Nahrávám...