dnes je 18.6.2024

Input:

Zdravotní pojištění od 1. 1. 2013

9.1.2013, Zdroj: VZPDoba čtení: 3 minuty

Ani oblast zdravotního pojištění se letos neobešla bez některých změn.

V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dále dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu jak OSVČ, tak zaměstnanců. Beze změn v roce 2013 zůstávají vyměřovací základy pro platbu pojistného státem a pro pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb. činí pro rok 2013 průměrná měsíční mzda 25 884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2013 je tudíž 12 942 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1 748 Kč.

Zálohu ve výši 1 748 Kč musí poprvé za leden 2013 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2013 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2011 platily v roce 2012 zálohy nižší než 1 748 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Posledním dnem splatnosti je pátek 8. 2. 2013.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z uvedeného vyměřovacího základu) je tedy i v roce 2013 částka 1 080 Kč za měsíc.

Maximální vyměřovací základ

Podle nového § 3d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu (pro OSVČ i pro zaměstnance) nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.

Maximální vyměřovací základ, který představuje u obou těchto skupin plátců 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012.

Maximální vyměřovací základ v roce 2012 činil 1 809 864 Kč, maximální záloha na pojistné 20 361 Kč. OSVČ budou zmíněné maximální zálohy platit naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2012. Poté budou platit pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů, tedy bez omezení horní hranicí.

U OSVČ, které byly v roce 2012 též zaměstnancem a součet

Nahrávám...
Nahrávám...