dnes je 16.7.2024

Input:

Zasílání elektronických podání České správě sociálního zabezpečení

5.2.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Předepsané tiskopisy lze elektronicky zasílat do nově zřízené datové schránky ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozšířila možnosti pro zasílání elektronických podání. Klienti mohou od 1. 2. 2013 zasílat vybrané předepsané tiskopisy elektronicky nově také prostřednictvím své datové schránky do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem. K tomu mohou jednoduše využít interaktivní formuláře ČSSZ s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ.

Interaktivní formuláře jsou ke stažení na webu ČSSZ. Klienti se zřízenou datovou schránkou, kteří nemají k dispozici mzdový a/nebo personální software, tak mohou snadno elektronicky podávat předepsané tiskopisy.

Od 1. března 2013 již nebude možné vybrané předepsané tiskopisy zasílat do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení. ČSSZ proto doporučuje klientům, kteří využívají pro podávání předepsaných tiskopisů svou datovou schránku, aby se v přechodném období, tj.  v průběhu měsíce února 2013, s novou službou seznámili. K podání, které nebude po 1. 3. 2013 splňovat stanovené podmínky, nemůže ČSSZ v souladu s právní úpravou přihlížet.

Vzhledem k tomu, že ČSSZ odložila zavedení povinné elektronické komunikace, mohou klienti zasílat předepsané tiskopisy ještě po celý rok 2013 také písemně.

Více informací naleznou klienti na webu ČSSZ – viz: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/zmeny-ve-zpusobu-predavani-predepsanych-tiskopisu-od-1-1-2013.htm.

Seznam vybraných předepsaných tiskopisů, které bude možné od 1. 3. 2013 zasílat elektronicky

Nahrávám...
Nahrávám...