dnes je 18.6.2024

Input:

Zaměstnej sám sebe

14.5.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 2 minuty

Až 80 tisíc korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr.

Tento závěr vyplývá to ze sedmibodového Plánu zaměstnanosti, na který má ministerstvo práce a sociálních věcí celkem až sedm miliard korun.

Ministerstvo podpoří ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat. „Úřad práce budoucím osobám samostatně výdělečně činným nabídne vzdělávací aktivity a také finanční pomoc 40 až 80 tisíc korun“, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: „Podnikatel se přitom musí zavázat, že svou živnost bude provozovat po určitou dobu, obvykle se bude jednat o jeden až dva roky.“

Dobu udržitelnosti takto vytvořeného pracovního místa bude stanovovat Úřad práce ČR. Ten nejdříve posoudí, zda je předložený podnikatelský plán smysluplný a na jeho základě rozhodne o finančním příspěvku. Cílem peněžní pomoci je začínající OSVČ motivovat k podnikání, vychází se přitom ze zkušeností Úřadu práce ČR s obdobnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.

Významnou roli co se týče pomoci podnikatelům – kromě Plánu zaměstnanosti – hraje i Evropský sociální fond. „Stále se setkáváme s lidmi, kteří šanci vidí v podnikání,“říká Tomáš Chudoba z poradenského a vzdělávacího sdružení Edukol v Olomouci, které provozuje Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Centrum mj. posuzuje

Nahrávám...
Nahrávám...