dnes je 16.7.2024

Input:

Zákonná opatření mají podpis prezidenta

22.10.2013, Zdroj: ČTK, HradDoba čtení: 2 minuty

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 17. října 2013 čtyři zákonná opatření.

V následujícím textu se podíváme, o jaká opatření se jedná a co upravují.

1. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zvyšuje se vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného na toto pojištění stát.

2. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Jde o 41 novel zákonů zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení. Kromě toho obsahuje i novely zákonů v působnosti Ministerstva vnitra (např. zákon o pobytu cizinců) a dalších resortů (např. Ministerstva zemědělství).

Cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku a zákonům, které jsou či byly přijímány k jeho provedení (např. zákonu o obchodních korporacích) a provést změny pojmosloví. Ne všechny novelizace lze však charakterizovat jako změny prováděné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, protože jde v převažující míře o věcné či technické změny prováděné z jiných důvodů (např. realizace jednoho inkasního místa).

 

3. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření má nahradit dosavadní zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí (zdanění darů a zdanění majetku nabytého v dědictví bude

Nahrávám...
Nahrávám...