dnes je 21.4.2024

Input:

Výsledky kontrol v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

28.3.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 1 minuta

Česká správa sociálního zabezpečení uskutečnila v loňském roce více než 100 000 kontrol. Jaké nejčastější prohřešky odhalila, se dozvíte v následujícím příspěvku.

Cílem kontrol je zpravidla zjistit, zda zaměstnavatelé správně stanoví vyměřovací základ a výpočet pojistného a náležitě vedou evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Nedílnou součástí kontrol je i ověřování toho, plní-li zaměstnavatelé povinnosti v oblasti nemocenského pojištění včetně ohlašovacích a oznamovacích, řádně posuzují účast na pojištění a předkládají správné údaje ke stanovení a výpočtu dávek nemocenského pojištění.

V oblasti důchodového pojištění přetrvává největší chybovost v agendě ELDP a v nedostatečně vedené podkladové evidenci zaměstnavatelů pro účely důchodového pojištění. Zaměstnavatelé přitom mají od 1. 1. 2004 ze zákona povinnost předávat ČSSZ každý rok ELDP za své zaměstnance a rovněž průběžně za zaměstnance, kteří ukončí pracovní poměr. Neplnění této povinnosti nebo nesprávné vedení ELDP se promítne do skutečnosti, že ČSSZ nemusí mít

Nahrávám...
Nahrávám...