dnes je 24.2.2024

Input:

Volby z pohledu zdravotní pojištění

17.10.2013, Zdroj: VZPDoba čtení: 1 minuta

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny ČR. Členové okrskových volebních komisí mají za výkon své funkce nárok na odměnu, která však nepodléhá povinnosti odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

Odměny členů volebních komisí jsou posuzovány jako funkční požitky podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 ZDP, se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance.

V bodě 1. až 7. ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...