dnes je 16.6.2024

Input:

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích se blíží

18.7.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Připravoval za Vás daňové přiznání poradce? Pak máte už jen dva týdny na podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.

jen dva týdny zbývají podnikatelům, kterým dělá daňové přiznání daňový poradce, na to, aby podali tzv. "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné". Přehled musejí podat své zdravotní pojišťovně do 1. srpna.

Termín pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně se odvíjí od termínu daňového přiznání. Podnikatelé musí vždy podat Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měli podat daňové přiznání. Pokud mají daňového poradce, kterého zplnomocnili ke zpracování a podání daňového přiznání, mají lhůtu pro podání tohoto přiznání (a zaplacení daně) do 1. července. Nejzazším datem pro podání Přehledu je pak 1. srpen 2013. Nicméně v tom případě byli povinni doložit své zdravotní pojišťovně předem (do 30. dubna), že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a vypočtenou skutečnou výší pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích.

Nahrávám...
Nahrávám...