dnes je 27.2.2020

Input:

Stanovení výše obecného starobního důchodu vzhledem k účasti na důchodovém spoření

5.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.4 Stanovení výše obecného starobního důchodu vzhledem k účasti na důchodovém spoření

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • §  105c ZDPo – stanovení výše procentní výměry obecného starobního důchodu vzhledem k účasti na důchodovém spoření

 

2010–2012   2013–2015   od 2016  
Výše procentní výměry starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod.   Výše procentní výměry starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý kalendářní rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tato doba nekryje s účastí na důchodovém spoření, a 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tato doba kryje s účastí pojištěnce na důchodovém spoření.   Výše procentní výměry starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod.  

Komentář:

Důchodové spoření bylo zavedeno od roku 2013. Vzhledem k tomu, že část prostředků (ve výši 3 % sazby pojistného na důchodové pojištění) nebyla odváděna do státního rozpočtu, bude účastníku důchodového spoření v období 2013 až 2015 snížen jeho starobní důchod z důchodového pojištění, a to tak, že místo sazby 1,5 % výpočtového základu za každý rok doby pojištění se bude účastníkovi důchodového spoření vypočítávat sazbou 1,2 % výpočtového základu za každý rok doby pojištění, která se kryje s účastí na důchodovém spoření. Toto snížení je však jen za dobu