dnes je 29.3.2023

Input:

Slevy na dani za rok 2013

12.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Jaké byly pro zdaňovací období 2013 slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů? Jejich přehled, který využijete při ročním zúčtování, naleznete v následujícím příspěvku.

Pro zdaňovací období 2013 jsou podle § 35ba zákona o daních z příjmů stanoveny slevy na dani ve výši:

  • 24 840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu,

 

  • 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

 

  • 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,

 

  • 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém
Nahrávám...
Nahrávám...