dnes je 25.9.2023

Input:

Sdělení Finanční správy ČR

7.6.2013, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 2 minuty

V následujícím textu Vás seznámíme se sdělením Finanční správy České republiky k povodním.

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly území ČR v předchozích dnech, Finanční správa České republiky sděluje:

  1. V důsledku této skutečnosti budou správci daně postupovat vstřícně a ve vzájemné součinnostis fyzickými a právnickými osobami, které povodně či záplavy postihly. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu.
  2. V případech nutnosti prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání, správce daně na žádost poplatníka vstřícně zohlední důsledky živelní pohromy.
  3. V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit.
  4. Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.
  5. Poskytnuté dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým osobám prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek.
  6. Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací. (Jde o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek).
Nahrávám...
Nahrávám...