dnes je 9.7.2020

Input:

Sazby pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců

26.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.2 Sazby pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 7 odst. 1 písm. b) ZPSZ – sazby pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců

2010–2012   2013–2015   od 2016  
Výše pojistného na důchodové pojištění zaměstnance činí 6,5 % vyměřovacího základu.   Výše pojistného na důchodové pojištění zaměstnance činí:3,5 % u zaměstnance, který je účasten důchodového spoření,6,5 % u zaměstnance, který není účasten důchodového spoření.   Výše pojistného na důchodové pojištění činí 6,5 % vyměřovacího základu.  

Komentář:

Od roku 2013 bylo v ČR zavedeno důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb. a v důsledku toho byly stanoveny rozdílné sazby pro pojistné na důchodové pojištění; důchodové spoření je však od roku 2016 ukončeno na základě zákona č. 376/2015 Sb.

Účastník na své důchodové spoření přispíval tak, že platil pojistné na důchodové spoření podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření; platba tohoto pojistného byla povinná. Pojistné na důchodové spoření činilo 5 % základu pojistného (kterým je vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění). Pojistné na důchodové spoření vybíraly správci pojistného, tj. orgány Finanční správy České republiky (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), které vykonávaly správu pojistného na důchodové spoření podle daňového řádu. Plátcem pojistného na důchodové spoření v případě zaměstnanců byl plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnavatel. Pojistné na důchodové spoření bylo stanoveno jako roční (pojistným obdobím bude kalendářní rok), avšak v případě zaměstnanců se platily měsíční zálohy stejným způsobem, jako se platily zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti.

V návaznosti na zavedení pojistného na důchodové spoření byla v ZPSZ snížena sazba pojistného na důchodové pojištění pro poplatníky pojistného na důchodové spoření. Sazba pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců účastných důchodového spoření činila 3,5 % vyměřovacího základu (pro zaměstnance, kteří nebyli účastni důchodového spoření, sazba nadále činila 6,5 % vyměřovacího základu). Fakticky tedy účastník důchodového spoření přidával prostředky ve výši 2 procentních bodů navíc (tj. „ze svého”); například účastníku, který je zaměstnancem, bylo tedy (při obecné sazbě pojistného na důchodové pojištění podle ZPSZ ve výši 6,5 %) sráženo celkem 8,5 %, z čehož 3,5 % bylo určeno jako platba do státního rozpočtu a 5 % jako platba na jeho důchodové spoření.