Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sankce za opožděné podání daňového tvrzení

3.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1 Sankce za opožděné podání daňového tvrzení

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 250 DŘ – povinnost správce daně uložit daňovému subjektu pokutu za opožděné podání vyúčtování

  • § 38o ZDP – zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně

2011–2012   2013–2014   2015  
Pokud daňový subjekt podá hlášení nebo vyúčtování se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je správce daně povinen daňovému subjektu uložit pokutu.   Pokud daňový subjekt podá hlášení nebo vyúčtování se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je správce daně povinen daňovému subjektu uložit pokutu. Bude-li však výše pokuty činit méně než 200 Kč, pokutu správce daně nepředepíše. Pokud však daňový subjekt nepodá daňové tvrzení vůbec a neučiní tak ani dodatečně, použije se při výpočtu sankce horní hranice (5 %) a vždy bude činit nejméně 500 Kč.   Je-li část dílčího základu daně, ze kterých plátce sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu.  

Komentář:

Od roku 2011 vzniká plátci povinnost uhradit pokutu za nepodání nebo opoždění při podání hlášení, vyúčtování, následného hlášení nebo dodatečné vyúčtování, pokud je prodlení delší než 5 pracovních dnů. Částka