dnes je 21.4.2024

Input:

Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích

10.6.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 5 minut

Otázek a pochybností kolem předčasného starobního důchodu je stále dost. Na některé z nich si posvítíme v následujícím příspěvku.

Od kdy nejdříve mohu o předčasný starobní důchod požádat?

Pomocí tzv. věkové kalkulačky snadno zjistíte, jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění i datum, od kterého je nejdříve možné požádat o předčasný starobní důchod. Tato praktická kalkulačka je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/2435. Stačí do ní doplnit jen datum narození, a zda jste muž či žena. Ženy navíc uvádí také počet vychovaných dětí.

Zákon o důchodovém pojištění říká: je-li váš zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Musím pro nárok na předčasný starobní důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění?

Ano, podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod.

Kolik činí srážka za předčasný odchod do důchodu?

Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku.

Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí.

Čím dříve odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Např. odejdete-li do důchodu 180 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 1,8 % z výpočtového základu (za dva 90 denní úseky), odejdete-li dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 % (za 13 započatých 90 denních úseků).

Jak se projeví ve výši důchodu to, když budu před jeho přiznáním dva nebo tři roky veden/a v evidenci úřadu práce?

Doba vedení v evidenci úřadu práce je náhradní dobou pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se započítá pro nárok na důchod i jeho výši. Je také dobou vyloučenou, tzn. že nezpůsobí snížení průměru příjmů pro výpočet důchodu. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se započítává vždy. Doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se však započítává v rozsahu maximálně tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, která byla získána před dosažením 55 let věku, se do ní započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Je předčasný starobní důchod „VÝHODNÝ“? Spočítáte mi výši důchodu, abych se lépe rozhodl/a?

Vždy je nutné zvážit konkrétní situaci a důkladně promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve. Zda si o předčasný starobní důchod požádat, je vždy na rozhodnutí konkrétního člověka. To, co je pro jednoho vhodným řešením situace, může být pro jiného zcela nepřijatelné. Informativní výpočty důchodů, kdy se dozvíte orientační výši budoucího důchodu, lze provést za pomoci důchodové kalkulačky na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/2435. OSSZ tuto službu poskytují podle svých momentálních kapacit a situace klienta. Vyžadovat ji však nelze.

Mohu si při pobírání předčasného důchodu přivydělat?

Výplata předčasného starobního důchodu při klasickém

Nahrávám...
Nahrávám...