dnes je 25.9.2023

Input:

Pracovněprávní aspekty letních brigád

18.6.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Zákoník práce nijak neomezuje druh smlouvy, která může být uzavřena mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem-studentem. Nic tak nebrání tomu, aby zaměstnavatel se studentem uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce.

Protože ve většině případů studijní povinnosti umožňují studentům vykonávat práci pouze v omezeném časovém rozsahu, u zaměstnávání studentů často nacházejí uplatnění právě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou obecně méně formalizované než pracovní poměr.

Rozhodnou-li se pak strany pro pracovní poměr založený pracovní smlouvou, bývá pracovní poměr (s ohledem na limity ukončování pracovních poměrů stanovené zákoníkem práce) uzavírán zpravidla na dobu určitou, nemusí to však být pravidlem.

Bez ohledu na smluvní základ právního vztahu však zaměstnavatel u zaměstnanců mladších 18 let musí pamatovat na to, že tito nesmějí konat práci přesčas a v zásadě ani práci v noci, že se uplatní zvláštní právní úprava poskytování přestávek v práci a nepřetržitého odpočinku v týdnu, a že délka směny těchto zaměstnanců nesmí přesáhnout 8 hodin. Ve více základních pracovněprávních vztazích (tj. pracovních poměrech a vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) pak nesmí délka týdenní pracovní doby

Nahrávám...
Nahrávám...