dnes je 12.4.2024

Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání

26.3.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

V následujícím textu Vás seznámíme s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje také ustanovení o vstupních lékařských prohlídkách uchazečů o zaměstnání.

Z původní úpravy  § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyplývalo, že  při uzavření každé sebemenší dohody o provedení práce by bylo  nutné vyžadovat i vstupní lékařskou prohlídku – lékařský posudek, že zaměstnanec je schopen danou práci vykonávat, což by velice finančně zatěžovalo zaměstnavatele, protože podle zákona uchazeči o zaměstnání, s kterým zaměstnavatel uzavře pracovněprávní vztah (lhostejno zda pracovní poměr či některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), musí tento náklad proplatit.

Poslední novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, mimo jiné upravuje také § 59 o vstupních lékařských prohlídkách uchazečů o zaměstnání do následujícího znění:

„Zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením:

  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
Nahrávám...
Nahrávám...