dnes je 16.6.2024

Input:

Postup zaměstnavatele při hromadném propouštění

25.2.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Hromadné propouštění, které je upraveno v § 62 až § 64 zákoníku práce, není zvláštním způsobem skončení pracovního poměru. Jedná se o úpravu zvláštního postupu pro případ, že je se zaměstnanci ukončen pracovní poměr v zákonem stanoveném počtu z důvodu organizačních změn.

Zákoník práce při hromadném propouštění upravuje povinnosti zaměstnavatele k jednotlivým zaměstnancům, ve vztahu k zástupcům zaměstnanců, tj. odborové organizaci nebo radě zaměstnanců a také upravuje povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k úřadům práce:  

1. Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců. Současně je povinen informovat o:

  • důvodech hromadného propouštění,
  • počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
  • o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,
  • době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,
  • hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
  • odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

 

2. Jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců. Předmětem a cílem těchto jednání je dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.

 

3. Písemná informace zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce (příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele) o opatřeních uvedených v bodě 1 a 2. Tato informace dále musí obsahovat údaje o skutečnostech uvedených v § 62 odst. 4 ZP. Zaměstnavatel je povinen doručit odborové organizaci nebo radě zaměstnanců jedno vyhotovení této písemné informace adresované úřadu práce.

 

4. Písemná zpráva

Nahrávám...
Nahrávám...