Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postihy zaměstnanců s otazníkem

21.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku se podíváme na to, zda vůbec a pokud ano, tak za jakých podmínek může zaměstnavatel "sáhnout" zaměstnanci na mzdu.

Smluvní mzda bývá typicky sjednána se zaměstnancem přímo v pracovní smlouvě nebo bývají uzavírány tzv. dohody o mzdě buď ve formě samostatných smluvních ujednání, nebo jako přílohy pracovních smluv.

V případě smluvní mzdy platí, že je zaměstnavatel oprávněn přistoupit ke krácení základní mzdy pouze se souhlasem zaměstnance – pochopitelně s výjimkou zákonných či předem sjednaných srážek ze mzdy, případně s výjimkou jednostranného započtení vzájemných pohledávek zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec se změnou výše mzdy nesouhlasí, zaměstnavatel není oprávněn mzdu jednostranně snížit. To platí i pro případné peněžní postihy (snižování mzdy) z důvodu porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance, které je zákonem výslovně zakázáno (§ 346b odst. 1 zákoníku práce).

Výše uvedené se vztahuje pouze na tzv. základní mzdu, tedy nikoli na případné pohyblivé složky mzdy, pokud byly sjednány.

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: