dnes je 16.7.2024

Input:

Postihy zaměstnanců s otazníkem

21.5.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

V následujícím příspěvku se podíváme na to, zda vůbec a pokud ano, tak za jakých podmínek může zaměstnavatel "sáhnout" zaměstnanci na mzdu.

Smluvní mzda bývá typicky sjednána se zaměstnancem přímo v pracovní smlouvě nebo bývají uzavírány tzv. dohody o mzdě buď ve formě samostatných smluvních ujednání, nebo jako přílohy pracovních smluv.

V případě smluvní mzdy platí, že je zaměstnavatel oprávněn přistoupit ke krácení základní mzdy pouze se souhlasem zaměstnance – pochopitelně s výjimkou zákonných či předem sjednaných srážek ze mzdy, případně s výjimkou jednostranného započtení vzájemných pohledávek zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec se změnou výše mzdy nesouhlasí, zaměstnavatel není oprávněn mzdu jednostranně snížit. To platí i pro případné peněžní postihy (snižování mzdy) z důvodu porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance, které je zákonem výslovně zakázáno (§ 346b odst. 1 zákoníku práce).

Výše uvedené se vztahuje pouze na tzv. základní mzdu, tedy nikoli na případné pohyblivé složky mzdy, pokud byly sjednány.

Nahrávám...
Nahrávám...