dnes je 21.4.2024

Input:

Pořadí srážek ze mzdy

11.3.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Exekuční srážky získávají pořadí doručením exekuce prvnímu plátci.

Pořadí srážek ze mzdy je upraveno těmito obecně závaznými právními předpisy:

-          § 280 a násl. občanského soudního řádu,

-          § 147  a násl. zákoníku práce,

-          § 2045 nového občanského zákoníku.

Exekuční  srážky získávají pořadí doručením exekuce  prvnímu plátci.  Zákon stanoví, že pohledávky, pro které byl soudem nebo správním orgánem nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), nabývají pořadí dnem, kdy bylo plátci  mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující toto vyrozumění. Toto ustanovení platí i v případě, že rozhodnutí o výkonu rozhodnutí nenabylo právní moci. Znamená to, že zaměstnavatel musí zahájit srážky ze mzdy a závazky zaměstnance nepoukazuje věřiteli, ale ponechává je na účtu organizace do doby nabytí právní moci rozhodnutí. Po nabytí právní moci odesílá sražené částky věřiteli.

Pokud bylo zaměstnavateli doručeno v jeden den více takových rozhodnutí, získávají všechny stejné pořadí. U peněžitých trestů (pokut) a náhrad uložených vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů a u přeplatků a neprávem přijatých částek  na dávkách  nemocenského pojištění,    důchodového   pojištění   a   státní   sociální  podpory  a  u  přeplatků   a neprávem přijatých částek  dávek  sociálního  zabezpečení,  podpory v nezaměstnanosti a podpory   při   rekvalifikaci   se   řídí   pořadí   dnem,   kdy zaměstnavateli  bylo doručeno  vykonatelné rozhodnutí  příslušného orgánu.

Jestliže zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru k jinému zaměstnavateli,  zůstává  pořadí,  které  získaly pohledávky u předchozího zaměstnavatele, zachováno i u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy začne  provádět   srážky  dnem,  ve  kterém   se  od  zaměstnance, dosavadního  plátce mzdy  nebo věřitele  dozví, že  byly prováděny srážky ze  mzdy  a  pro  jaké  pohledávky.

Srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele získávají pořadí dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy uzavřena. 

U

Nahrávám...
Nahrávám...