dnes je 16.6.2024

Input:

Podpůrné použití občanského zákoníku v pracovním právu

8.10.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Ve Sbírce zákonů byl pod číslem 303/2013 Sb. publilkován zákon, který novelizuje některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Část šedesátá sedmá se týká také změn zákoníku práce.

K 1. 1. 2014 nedojde k nahrazení zákoníku práce novým občanským zákoníkem. Zákoník práce se bude aplikovat na pracovněprávní vztahy i nadále, avšak dozná několika změn, ať již pouze obsahových nebo legislativně technických. Vzhledem ke svému subsidiárnímu použití bude nový občanský zákoník doplňovat zákoník práce. Znalost ustanovení nového občanského zákoníku, pro které zákoník práce nemá svou speciální úpravu, bude proto zásadní. Subsidiární použití nového občanského zákoníku ovlivní posouzení kogentnosti a dispozitivnosti ustanovení zákoníku práce, posouzení absolutní či relativní neplatnosti v pracovněprávních vztazích, právní jednání zaměstnavatele, počítání času a lhůt apod.

Nový občanský zákoník se tedy použije na pracovněprávní vztahy vždy, neobsahuje-li zákoník práce speciální úpravu, a to aniž by bylo třeba zvláštního odkazu s tím, že bude nutné respektovat základní zásady v pracovněprávních vztazích

Nahrávám...
Nahrávám...