dnes je 12.4.2024

Input:

Podání Přehledu OSVČ a platby pojistného

6.2.2013, Zdroj: VZPDoba čtení: 2 minuty

Nejzazším termínem pro podání Přehledu OSVČ je v roce 2013 datum 2. května a pro uhrazení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného datum 10. května.

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu (dále Přehled).

Poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání a zároveň i splatnost daně je 2. dubna (1. dubna je Velikonoční pondělí). Nejzazší možný termín podání Přehledu za rok 2012  tedy je 2. května 2013.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2012, musí podat Přehled do 8. dubna 2013.

Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání za rok 2012 daňový poradce, je povinna tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2013. Přiznání k dani z příjmů pak podává do 1. července 2013, a to znamená, že nejzazším termínem pro předložení Přehledu za rok 2012 je pro ni 1. srpen 2013.

Nahrávám...
Nahrávám...