Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Penále

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.2 Penále

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 251 DŘ – povinnost správce daně vyměřit daňovému subjektu penále z částky doměřené daně

  • § 37 ZSDP – penále

2010  2011–2013 
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši
a) 20 %, je-li daň zvyšována,
b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo
c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta. 
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky dodatečně vyměřené daně nebo z částky dodatečně snížené daňové ztráty tak, jak byla stanovena oproti poslední známé daňové povinnosti, ve výši
a) 20 %, je-li daň zvyšována,
b) 20 %, je-li snižován odpočet daně nebo nárok na vrácení daně, nebo
c) 5 %, je-li snižována daňová ztráta. 
Komentář

Zrušený zákon o správě daní a poplatků upravoval sankci ve formě penále obdobným způsobem jako daňový řád, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2011, a to ve výši 20