dnes je 29.3.2023

Input:

Péče v rodině a její vliv na důchod

18.10.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pečujete ve své rodině o nemohoucí seniory nebo hendikepované osoby? Doba péče má vliv na důchod pečujících osob.

Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci, tápou v tom, zda a jak se jim doba péče započte do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto situace řeší a jak má pečující osoba postupovat?

Některá období, ve kterých není člověk výdělečně činný a za která tedy není odváděno pojistné, se v zákonem stanovených situacích považují za tzv. náhradní doby pojištění a započítávají se do potřebné doby pojištění pro důchod. Těmito situacemi jsou také právě:

  • doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
  • doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby žijící ve společné domácnosti.
  • před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápočet péče jakožto náhradní doby pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnou; od tohoto data se tyto stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti ¨

 Kdo je osobou blízkou?

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

 Jak se tato specifická doba péče hodnotí pro důchod?

Doba takové péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak pro účely jeho výše. Doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a

Nahrávám...
Nahrávám...