dnes je 24.4.2024

Input:

Péče o dítě a jeho výchova z pohledu důchodového pojištění

3.7.2013, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 4 minuty

Stává se, že lidé často zaměňují pojmy "výchova dítěte" a "péče o dítě", jejichž význam je v oblasti důchodového pojištění odlišný. Podívejme se na tyto instituty podrobněji.

Výchova dítěte

Podmínka výchovy dítěte je kritériem pro stanovení důchodového věku u žen, tj. prokazují ji pouze ženy. Již od poloviny minulého století byl důchodový věk mužů a žen odlišný. Ženy odcházely do starobního důchodu dříve než muži a od 1. 1. 1965 se jejich důchodový věk určoval podle toho, kolik vychovaly dětí. V současnosti se důchodový věk mužů a žen postupně sbližuje a v budoucnu se sjednotí. Ženy narozené před rokem 1975, které vychovaly děti, budou při stanovení důchodového věku ještě zvýhodněny.

Na důchodový věk žen má vliv výchova dítěte vlastního, ale i osvojeného nebo převzatého do péče nahrazující péči rodičů. Ženy, které nevychovávaly dítě nepřetržitě od jeho narození do zletilosti, mnohdy nevědí, zda jim jeho výchova bude pro stanovení důchodového věku uznána. Podmínka výchovy dítěte je splněna, pokud:

  • žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků,
  • žena se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let,
  • žena pečovala o dítě od jeho narození do úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení 6 měsíců věku,
  • žena pečuje o nezletilé dítě alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku.

Do doby výchovy dítěte se započítávají i doby, kdy žena nemohla o dítě osobně pečovat z důvodu své nemoci nebo protože bylo dítě umístěno ze zdravotních důvodů v ústavní péči. Podmínka výchovy dítěte může být pro stanovení důchodového věku uznána více ženám u jednoho dítěte.

 

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je doba, po kterou osoba pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let atato doba se započítávápro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění, bez ohledu na to, zda o dítě pečuje žena nebo muž.Platí ale, že tutéž dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám. V případech, kdy o dítě pečovalo více osob současně, započte se doba péče té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

Muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, museli podat

Nahrávám...
Nahrávám...