dnes je 16.7.2024

Input:

OTAZNÍKY KOLEM VÝPOČTU SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚ

11.1.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Sněmovní tisk č. 695/2012 obsahuje změnu daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento článek vychází, z důvodu redakční uzávěrky čísla, která byla v polovině prosince, z právního stavu k tomuto datu; tedy z předpokladu, že po případném zamítnutí návrhu Senátem a přehlasování Poslaneckou sněmovnou rozhodne o definitivní platnosti návrhu prezident v závěru roku 2012.

     Návrh změny zákona o daních z příjmů obsahuje mimo jiné zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmů plynoucích ze závislé činnosti a podnikání přesahující maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění označovaný jako „solidární zvýšení daně“. Toto opatření je dočasné pro období let 2013 až 2015.

     Do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se vkládá nové ustanovení:

§ 16a - Solidární zvýšení daně

 1. Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.

 2. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  1. součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

  2. 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.“

§ 38ha - Solidární zvýšení daně u zálohy

 1. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

 2. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

  2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

 3. Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.

     Solidární zvýšení daně se netýká fyzických osob, které mají pouze příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP). Toto zvýšení se týká pouze příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (rozhodující není základ daně ze závislé činnosti, tedy superhrubé mzdy, ale součet zdanitelných příjmů) a z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tam je rozhodující základ daně).

     Pro výpočet solidárního zvýšení daně je rozhodující maximální vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení, který činí v r. 2013 1 242 432 Kč. Pro výpočet solidárního zvýšení daně u zálohy je rozhodující čtyřnásobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění, který činí 103 536 Kč.

     Další restriktivním opatřením je zrušení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na zdravotní pojištění, které výrazně ovlivní výpočet daně. I v tomto případě se jedná o úpravu platnou pro léta 2013 až 2015.

Příklad č. 1

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2013 mzdy ve výši 180 500 Kč.

Daňový základ:
180 500 × 1,34 = 241 870 Kč

Záloha daně:
241 900 × 15 % = 36 285 Kč

Solidární zvýšení daně:
180 500 - 103 536 (4násobek průměrné mzdy) = 76 964 Kč

76 964 × 7 % = 5 387,48 Kč, zaokrouhleno 5 388 Kč

Celková záloha daně:
36 285 + 5 388 = 41 673

Za předpokladu, že poplatník není poživatelem důchodu a podepsal Prohlášení, uplatní se sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Nemá-li další daňové výhody (např. sleva na invaliditu, daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě atd.), činí daňová povinnost 39 603 Kč (41 673 - 2 070 = 39 603).

Zaměstnavatel odvede zálohu na daň včetně solidárního zvýšení na účet s předčíslím 713, a to do 20. kalendářního dne následujícího měsíce.

     Zaměstnanec, u kterého bylo uplatněno solidární zvýšení daně u zálohy daně , byť v jediném kalendářním měsíci zdaňovacího období, je povinen podat daňové přiznání.

     Další s tím související změna se týká náležitostí mzdového listu (§ 38j ZDP). Na mzdovém listu

Nahrávám...
Nahrávám...