Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Osoby s ELDP

27.3.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Následující příspěvek nabízí okruh osob, pro které se vede evidenční list důchodového pojištění.

Okruh pojištěných osob (mimo náhradní doby pojištění dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) vymezuje ust. § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Pro názornost je následně v rámci citace zmíněného ustanovení pod jednotlivými druhy činností vždy uvedena i úprava vzniku a zániku účasti na nemocenském pojištění tak, jak jej upravuje ust. § 10 zákona č. 187/2006 Sb.

Pojištění jsou podle ust. § 5 odst. 1) zákona č. 155/1995 Sb. účastni:

a) zaměstnanci v pracovním poměru,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. U zaměstnance v

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
PaM profi | PaM aktuality profi | PaM aktuality profi PLUS
 +420 222 539 333  aktualityprofi@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • On-line knihovna je denně doplňovanou databází článků týkajících se pracovního práva, mzdových výpočtů, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti a cestovních náhrad.
 • Právní předpisy jsou nedílnou součástí, a to k různým datům účinnosti.
 • Články jsou srozumitelné, názorné a garantované.
 • Databáze jsou doplněny o propracovaný systém vyhledávání, který umožňuje vždy rychle nalézt požadovanou odpověď.
 • Vyhledávání bez reklam.
 • Praktické filtry zacílí na hledané téma.
 • Portál má jednoduché ovládání, uživatelsky přátelské rozhraní i profesionální úroveň.
 • Renomovaní autoři - články mají vysokou odbornou hodnotu. 
 • Odpovědní servis zdarma - do 3 týdnů získáte fundovanou odpověď na dotaz z oblasti účetnictví (pouze u modulu PaM aktuality profi PLUS - 4 dotazy za rok).
 • Časové verze článků (pouze pro PaM aktuality profi PLUS).

PaM aktuality profi Vám zajistí dokonalý přehled ve světě mzdového účetnictví.

   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: