dnes je 24.4.2024

Input:

Organizační změny přijaté v průběhu čerpání mateřské a rodičovské dovolené

25.4.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Zaměstnavatel není zákoníkem práce omezen v tom, aby i v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance přijal organizační změnu, která se dotkne i pracovního místa, které zaměstnanec zastává.

Jeho konkrétní místo nebo celé oddělení nebo provoz, v němž pracuje, může být organizační změnou zrušen, nebo mohou být učiněny i jiné organizační změny. Zaměstnavatel je však u zaměstnanců, kteří čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, v možnosti s nimi ukončit proti jejich vůli pracovní poměr výpovědí z těchto organizačních důvodů omezen. Ani v případě čerpání mateřské a rodičovské dovolené není vyloučeno, aby pracovní poměr z organizačních důvodů byl skončen dohodou. Dohoda se sjednává podle § 49 ZP a sjednána je pouze tehdy, vysloví-li s tím souhlas obě smluvní strany. I v době čerpání mateřské i rodičovské dovolené proto může dojít dohodou ke skončení pracovního poměru.

Pokud však zaměstnanec nebude chtít ukončit pracovní poměr dohodou, musí zaměstnavatel dodržet zákaz výpovědi v ochranných dobách z některých důvodů. Tato ochrana zaměstnanců je provedena v ustanoveních § 53 a § 54 ZP. Podle § 53 ZP je doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené dobou, v níž zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem výpovědí pracovní poměr skončit. Ochranou dobou je i těhotenství zaměstnankyně. Je nutné zdůraznit, že ochrannou dobou není, jak tomu bylo po řadu uplynulých let, péče o dítě do věku tří let, ale pouze čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnankyně, která vyčerpá pouze mateřskou dovolenou a o rodičovskou dovolenou nepožádá a nastoupí do zaměstnání, chráněna před možností zaměstnavatele ukončit s ní pracovní poměr z organizačních důvodů nadále není, a to i když pečuje o dítě do 3 let věku.

Zákaz dání výpovědi se ale nevztahuje na všechny organizační důvody upravené v § 52 ZP. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď

Nahrávám...
Nahrávám...