dnes je 12.4.2024

Input:

Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty

3.5.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

V následujícím příspěvku Vás upozorníme na některé zásady, které je nutno respektovat při uzavírání dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.

Na základě dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, vzniká odpovědnost zaměstnance za škodu na svěřených hodnotách, která je zvláštním druhem odpovědnosti zaměstnance za škodu.

Podmínkou platnosti dohody o odpovědnosti je písemná forma. Není-li dohoda o odpovědnosti uzavřena písemně, resp. smluvní strany vadu spočívající v absenci písemné formy dodatečně neodstraní, je ve smyslu § 20 odst. 1 zákoníku práce neplatná. Se zaměstnancem, který nedosáhl 18 let věku, tuto dohodu nelze uzavřít.

Předmětem dohody o odpovědnosti mohou být hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty určené k obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti (například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele).

Svěřené hodnoty, které zaměstnanec převzal na základě dohody o odpovědnosti, je povinen vyúčtovat. Zjistí-li se při inventuře schodek (manko) na svěřených hodnotách, odpovídá za něj odpovědný zaměstnanec, přičemž platí právní domněnka, že schodek zavinil (na rozdíl od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, v tomto případě zaměstnavatel není povinen prokázat zavinění zaměstnance). Případné zproštění odpovědnosti za zjištěný schodek je na zaměstnanci, který se může své

Nahrávám...
Nahrávám...