dnes je 12.4.2024

Input:

Nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013

12.12.2012, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013.

Zavedením důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, je s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Touto novelizací se mj. v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nově stanovuje sazba pojistného u zaměstnance, která činí

  1. 6,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který není v rozhodném období účasten důchodového spoření,
  2. 3,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření,

a zároveň v novém § 9a se zaměstnavateli ukládá povinnost v případě, že aspoň jeden zaměstnanec je účasten důchodového spoření, je povinen na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ uvádět též úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.

V souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2013, a to tak, že se samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a samostatně u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (3,5 %) a zároveň se samostatně vykazuje také úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel. Nový tiskopis, který bude umístěn na webových stránkách České správy

Nahrávám...
Nahrávám...