dnes je 21.4.2024

Input:

Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014

21.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2014.16.3
Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014

Ing. Antonín Daněk

Reakcí na přetrvávající bilanční nevyrovnanost systému veřejného zdravotního pojištění je přijetí zákona č. 109/2014 Sb., který s účinností od 1. 7. 2014 novelizoval základní zákony zdravotního pojištění, tedy zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dále jen "ZVZP") a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dále jen "ZPVZP"), oba ve znění pozdějších předpisů, jakož i navazující zákony o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (zákon č. 551/1991 Sb.) a o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (zákon č. 280/2012 Sb.).

ZVÝŠENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A PLATBY POJISTNÉHO

Ve smyslu ustanovení § 3c odst. 1 ZPVZP se s účinností od 1. 7. 2014 zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 829 Kč, platné od 1. listopadu 2013, na 6 259 Kč. Měsíční platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se zvýšila od 1. 7. 2014 z dosavadní částky 787 Kč na 845 Kč (13,5 % z částky 6 259 Kč po zaokrouhlení). To znamená, že za každou osobu, za kterou platí pojistné stát ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ZVZP, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od července 2014 měsíčně navíc 58 Kč.

ODPOČET OD DOSAŽENÉHO PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE

Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok (viz dále).

ZMĚNA PRO ZAMĚSTNAVATELE

V souladu s aktuálně platnou právní úpravou lze uplatnit odpočet od dosaženého příjmu za těchto značně specifických podmínek:

  • nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu jeho zaměstnanců,

  • u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod, a to bez ohledu na stupeň invalidity,

  • odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.

Z výše uvedeného mj. vyplývá, že odpočet lze uplatnit pouze u poživatelů invalidního důchodu, a to jen u vybrané skupiny zaměstnavatelů. Nárok na odpočet tedy nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát, ani osoby samostatně výdělečně činné.

Částka měsíčně odpočitatelná od dosaženého příjmu se tak při splnění těchto podmínek zvýšila od 1. 7. 2014 na 6 259 Kč, v období listopad 2013 – červen 2014 bylo možné uplatňovat odpočet 5 829 Kč.

ODPOČET U VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ

Může nastat situace, že poživatel invalidního důchodu bude současně pracovat u dvou (případně více) zaměstnavatelů, kdy každý z těchto zaměstnavatelů bude zaměstnávat více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, tedy s nárokem na odpočet. Může poživatel důchodu uplatnit odpočet (od 1. 7. 2014 ve výši 6 259 Kč) u každého zaměstnavatele? Ano,

Nahrávám...
Nahrávám...