dnes je 16.10.2021

Input:

Novela zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2022

3.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.20.03
Novela zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2022

JUDr. Jan Přib

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon přinesl změny u tří dávek nemocenského pojištění, a to u dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovská), ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného.

ZMĚNY U OTCOVSKÉ

Základní změnou je prodloužení podpůrčí doby z jednoho týdne na dva týdny. Zásada, že se podpůrčí doba nepřerušuje, platí přitom i nadále.

Další změnou je upřesnění nástupu na otcovskou. Otcovská náleží, pokud nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nově je stanoveno, že jde-li o narozené dítě, prodlužuje se toto období 6 týdnů pro nástup na otcovskou o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, pokud tyto dny spadají do tohoto období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Za den hospitalizace se považuje též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení. Nevylučuje se přitom, aby otec dítěte nastoupil na otcovskou i v době hospitalizace dítěte. Jestliže hospitalizace dítěte vznikla anebo trvá v den dosažení šestého týdne ode dne narození dítěte, nástup na otcovskou nastává tedy také dnem, který pojištěnec určí v období počínajícím propuštěním dítěte z hospitalizace, přičemž délka tohoto období odpovídá počtu dnů hospitalizace, které připadly do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nástup na otcovskou i po tomto prodloužení období pro nástup musí nastat nejdéle do jednoho roku věku dítěte.

Doba hospitalizace dítěte (včetně dne přijetí a dne propuštění dítěte) se bude prokazovat potvrzením ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče. Toto potvrzení se bude vydávat na předepsaném tiskopisu na žádost pojištěnce nebo matky dítěte. Pro výplatu otcovské bude třeba dobu hospitalizace osvědčit tímto potvrzením.

ZMĚNY U OŠETŘOVNÉHO

U ošetřovného se rozšiřují případy, kdy může vzniknout nárok na ošetřovné, neboť se upouští od podmínky soužití ošetřované a ošetřující osoby v domácnosti i v případech dalších příbuzenských vztahů; dosud podmínka žití v domácnosti neplatí jen v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem. Podmínka soužití v domácnosti nebude nově vyžadována v případě:

  • ošetřování nebo péče příbuzného v linii přímé, tj. v případě rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, pravnoučat,

  • ošetřování nebo péče sourozence zaměstnance,

  • ošetřování manžela (manželky nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance,

Nahrávám...
Nahrávám...