dnes je 16.7.2024

Input:

Nové údaje na mzdovém listu

22.1.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Spuštění důchodové reformy vyvolalo potřebu novelizace celé řady souvisejících právních předpisů, které byly zapracovány do zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. Výjimkou není ani zákon o daních z příjmů.

V § 38j odst. 10 zákoně o daních z příjmů se v souvislosti s výběrem nového pojistného u zaměstnanců účastníků důchodového spoření s účinností od 1. 1. 2013 stanoví, že zaměstnavatel jako plátce daně a nově též jako plátce pojistného na důchodové spoření musí uvádět na mzdovém listě zaměstnance, který bude účastníkem důchodového spoření (kromě údajů uvedených v § 38j odst. 2 ZDP), za každý kalendářní měsíc a v úhrnu též za celé zdaňovací období i částky pojistného sražené nebo uhrazené na důchodové spoření. Obdobně jako je tomu u pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů ze svých příjmů povinen platit poplatník.

Bude-li pojistné na důchodové spoření vypočtené ve výši 5 % skutečně sražené  v této výši, není co řešit.  Požádá-li ale zaměstnanec (poplatník

Nahrávám...
Nahrávám...