dnes je 19.9.2020

Input:

Nové povinné náležitosti mzdového listu

15.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následující zprávě Vás budeme informovat o rozšíření povinných náležitostí mzdového listu v § 38j zákona o daních z příjmů.

U daňových nerezidentů je povinnost uvést nejen datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal a dále kód státu, jehož je daňovým rezidentem, ale nově i identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence. Dříve požadované „číslo pasu“ je nahrazeno širším obecným „typem dokladu“ prokazujícím totožnost. Důvodem je skutečnost, že v rámci EU není pas již podmínkou vstupu na území jiného členského státu. Pro potřeby automatické výměny informací jsou potřeba i další relevantní údaje, jako je „kód státu, který doklad totožnosti vydal“, a jakákoli identifikace pro daňové účely ve státě, jehož je poplatník daňovým rezidentem (např. číslo sociálního