dnes je 21.4.2024

Input:

Nová vyhláška o pracovnělékařských službách

9.4.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Pod číslem 79 byla ve Sbírce zákonů publikována dlouho očekávaná vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Vyhláška dává zaměstnavatelům možnost zajistit poskytování pracovnělékařských služeb prostřednictvím několika poskytovatelů, je-li pro takovou organizaci pracovnělékařských služeb důvod vzhledem k velkému počtu zaměstnanců, umístění jednotlivých pracovišť nebo kapacitní možnosti poskytovatele těchto služeb.

V ust. § 9 vyhláška upravuje pracovnělékařské prohlídky, kterými jsou:

  • vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
  • výstupní lékařská prohlídka a
  • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených zákonem též před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových

Nahrávám...
Nahrávám...